Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโ... (29 มิ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (29 มิ.ย. 2564)  
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่๑๔๓๖/๒๕๖๔ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมและป้องก... (29 มิ.ย. 2564)  
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดข... (24 มิ.ย. 2564)
ประกาศช่วยเลือประชาชน ตำบลบางระกำ (19 พ.ค. 2564)
ประกาศกำหนดวันลาของพนักงานจ้าง (14 พ.ค. 2564)
ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ / พนักงานจ้ง (14 พ.ค. 2564)
การขึ้นทะเบียนสุนัขเเละแมว (21 เม.ย. 2564)
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (21 เม.ย. 2564)
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง อนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท... (26 ส.ค. 2563)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห... (26 ส.ค. 2563)
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่องเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบางระก... (14 ก.ค. 2563)
คำสั่ง คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (14 ก.ค. 2563)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (14 ก.ค. 2563)
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 (14 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเเอสฟัลต์ติกคอนก... (21 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเเซมถนนผิวจร... (21 พ.ค. 2563)
ประกาศกำหนดการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ... (08 พ.ค. 2563)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ (27 เม.ย. 2563)
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ (09 ต.ค. 2562)
Responsive image

สถานที่รับรายงานตัวผู้ที่... (30 มิ.ย. 2564)  

ประกาศจังหวัดอ่างทอง (29 มิ.ย. 2564)  

๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านย... (25 มิ.ย. 2564)  

โครงการเปลี่ยนโถส้วมใหม่เ... (25 มิ.ย. 2564)

ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่... (20 เม.ย. 2564)

กิจกรรมพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไว... (20 เม.ย. 2564)

กิจกรรมลอยกระทงและแข็งขัน... (20 เม.ย. 2564)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (17 มี.ค. 2563)

ประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา... (14 มิ.ย. 2562)

โครงการ ลดขยะลดภาระสิ่งแว... (29 มี.ค. 2562)

กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย (15 มี.ค. 2562)

กิจกรรม ร่วมรณรงค์ "คัดแย... (08 ก.พ. 2562)

กิจกรรม ร่วมรณรงค์ "คัดแย... (08 ก.พ. 2562)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้า... (07 ก.พ. 2562)

กิจกรรม ร่วมรณรงค์ "คัดแย... (30 ม.ค. 2562)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (18 ม.ค. 2562)

ปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อ... (09 ม.ค. 2562)

โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถ... (27 ธ.ค. 2561)

ประชาคมเพื่อเพิ่มเติม เปล... (15 ธ.ค. 2561)

เกียรติบัตร โครงการประกวด... (12 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล... (25 มิ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงา... (29 ม.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงา... (22 ส.ค. 2561)  
เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ... (01 มี.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับงานจ้างเห... (12 ก.พ. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาห... (05 ม.ค. 2559)
เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์... (25 ธ.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรั... (24 ธ.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (23 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (23 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (23 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (23 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อ... (26 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พั... (19 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลจ้างโครงการก... (16 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ... (14 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหม... (14 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานประ... (14 ต.ค. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สินค้า OTOP
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3561-0335 อีเมล์ : 0150406@dla.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011376009358
www.bangrakam-at.go.th