Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

                                                         เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

    *****************************************************

 

                     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร้านค้านางเรียม – ที่ดินนายสมโภช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึงมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑๔ รายนั้น

 

                   ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

                             þ เป็นราคาที่รวม VAT           ¨ เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

                   

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่           ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐ ตารางเมตร

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเกษมวิเศษ

๑,๑๑๕,๐๐๐

 

 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่   23  เดือน   พฤศจิกายน  .๒๕๕๘

 

 

                                                                       (  นายอาทร   นิยมศิลป์  )

                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2558