Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 มิ.ย. 2564
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ สถานที่รับรายงานตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด 2019 ในพื้นที่ตำบลบางระกำตามคำสั่งของจังหวัดอ่างทอง

29 มิ.ย. 2564
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ประกาศจังหวัดอ่างทอง

25 มิ.ย. 2564
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ โครงการเปลี่ยนโถส้วมใหม่เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี

25 มิ.ย. 2564
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

20 เม.ย. 2564
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ กิจกรรมลอยกระทงและแข็งขันเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2564

20 เม.ย. 2564
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ กิจกรรมพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

20 เม.ย. 2564
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

17 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019

14 มิ.ย. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

29 มี.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ โครงการ ลดขยะลดภาระสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3561-0335 อีเมล์ : 0150406@dla.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011376009358
www.bangrakam-at.go.th