Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ส.ค. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ประกาศสภาองคืการบริหารส่วนตำบลบางระกำ
18 ส.ค. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
06 ส.ค. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
29 มิ.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่๑๔๓๖/๒๕๖๔ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในสถานศึกษา ตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน) และพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง
29 มิ.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
29 มิ.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ ๑๒)
24 มิ.ย. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่๑๐)
19 พ.ค. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ประกาศช่วยเลือประชาชน ตำบลบางระกำ
14 พ.ค. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ / พนักงานจ้ง
14 พ.ค. 2564 อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกำ ประกาศกำหนดวันลาของพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3561-0335 อีเมล์ : 0150406@dla.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011376009358
www.bangrakam-at.go.th