Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     บ้านสามเรือน ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำน้อย ซึ่งมีประชาชนอาศัยไม่มากนัก โดยมีบ้านหลังใหญ่ๆ อยู่ไม่กี่หลังคาเรือน นอกนั้นจะเป็นบ้านลักษณะธรรมดาทั่วไปพอเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทย คนมอญ และคนจีนในสมัยนั้น ซึ่งบางบ้านก็มีฐานะดีพอสมควร การที่มีประชาชนทั้ง 3 ชาติ อยู่ร่วมกัน  จึงใช้ชื่อเรียกหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านสามเรือน”

     บ้านสามเรือนนี้ จะมีต้นระกำขึ้นอยู่ตามริมคลอง คนเก่าแก่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มักเรียกกันว่า คลองบางระกำ ซึ่งต่อมาก็ได้ชื่อว่า ตำบลบางระกำ จนถึงปัจจุบัน

     เมื่อปี  พ.ศ.2465 หลวงพ่อบุญ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสามประชุมได้บูรณะปรับปรุงวัดมาโดยตลอดจนกระทั่งปี พ.ศ.2470 หลวงพ่อบุญได้ปรึกษาหารือกับอุบาสก อุบาสิกา เพื่อจะสร้างศาลาการเปรียญ ไว้สำหรับปฏิบัติกิจทางศาสนา และได้สร้างสำเร็จเป็นศาลาแฝดติดกัน 3 หลัง รูปทรงสวยงาม ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับบ้านสามเรือนและวัดสามประชุม ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

 
นิราศตำบลบางระกำ
 
เมื่อแรกเริ่มเดิมทีหาได้มีตำบลไม่ จวบสมัยการปกครองแบ่งท้องที่
จึงได้เกิดตำบลแต่หนนี้ ชื่อถิ่นที่บางระกำสมนาม
ด้วยเหตุที่มีระกำต้นดูล้นหลาก แสนลำบากการไปมาน่าเข็ดขาม
คลองคดเคี้ยวน้ำเชี่ยวไหลไร้ซึ่ง ความเจริญต่างตำบลข้นแค้นใจ
“ขุนกำแหง” แต่งตั้งนามตามเหตุผล ดูแยบยลลึกล้ำคำคมไข
บางระกำก็ระกำจิตสนิทใน ถึงอย่างไรก็คงไม่พรากจากบางระกำ


     องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 14 คน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2543

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3561-0335 อีเมล์ : 0150406@dla.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011376009358
www.bangrakam-at.go.th